தேவதாசிகள் பற்றிய வரலாற்று உண்மைகள்

கோவில் திருப்பணிக்காகவும், சேவைக்காகவும் தங்களை முழுமையாக அர்பணித்துக் கொண்டவர்கள் தான் தேவதாசிகள் என அழைக்கப்படும் தேவர் அடியார்கள். இவர்கள் ஆன்மீக இலக்கியம் கோலோச்சி இருந்த ஆறாம் நூற்றாண்டிலிருந்தே மிக மரியாதையாக பார்க்கப்பட்டவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. காலப் போக்கில் இவர்களது பெயர் மட்டுமின்றி இவர்களது மரபும், கலாச்சாரமும் மரியாதையும் கூட மருவிவிட்டது. போதிய அங்கீகாரம் மற்றும் கவனிப்பு இல்லாமல் ...

மேலும் வாசிக்க→

கோடரி – விறகு அடுப்புடன் ஒன்றிப் பிணைந்தது

பன்நெடுங்காலமாக எங்களால் பயன்படுத்தப்படும் கோடரி பல்வேறு மாற்றுப் பெயர்கள் கொண்டு அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது "கோடாலி", "கோடாரி" என்பனவே. மரத்தை வெட்டுவதற்கு அல்லது பிளப்பதற்கு பயன்படும் கோடரி ஆரம்ப காலங்களின் யுத்தங்களின் போது ஆயுதமாகவும் பயன்பட்டது. ஒரு கைப்பிடியையும் கூரான வெட்டும் பகுதியையும் கொண்டது. கைப்பிடி மரத்தில் செதுக்கப்பட்டதாக இருக்கும் கூரான வெட்டும் பகுதி உலோகத்தால் ஆக்கப்பட்டது. ...

மேலும் வாசிக்க→

அம்மானைக்காய் – பெண்களுக்கான பழந்தமிழ் விளையாட்டுப்பொருள்

அம்மானைக்காய் என்பது பழந்தமிழ் மகளீர் விளையாடும் ஒரு விளையாட்டுப் பொருள் ஆகும். ஆண்கள் விளையாடுவதற்குப் பந்து பயன்படுவதைப்போல் பெண்கள் விளையாட இவ் அம்மானைக்காய் பயன்படுத்தினர். சிலப்பதிகாரத்தில் கண்ணகி இவ் அம்மனைக்காய் விளையாடுவது பற்றிய குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன. இதன் காரணமாக இன்றும் அனேக கண்ணகி அம்மன் ஆலயங்களில் இவ் அம்மனைக்காயைக் காணலாம். அங்கு இது ஒரு புனிதத் ...

மேலும் வாசிக்க→

திருநீற்றுக்குடுவை – பழஞ்சைவத்தமிழ் பண்பாட்டின் ஒரு அங்கம்

இது தமிழர்களின் மிகவும் பழமைவாய்ந்த ஒரு பாத்திரமாகும். பொதுவாக இந்துக்கள் திருநீறு அணிவதை தமது வாழ்வியல் கோலத்தில் மிக உன்னிப்பாகக் கடைப்பிடித்தனர். “ நீறில்லா நெற்றி பாழ் ” எனும் பழமொழியிலிருந்து இதனை நன்குணரலாம். அதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் திருநீற்றை சேமித்து வைப்பதற்காக தென்னஞ் சிரட்டையில் தயாரிக்கப்படும் ஓர் எளிய முறையிலான ஓர் கொள்கலனே திருநீற்றுக்குடுவை என ...

மேலும் வாசிக்க→

படலை – தொலைக்கப்பட்ட தமிழர் பாரம்பரியம்

கால ஓட்டங்களில் பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் இயல்பே! யாழ்ப்பாணத்தின் பாரம்பரிய வாழ்க்கை முறையில் சங்கடப் படலை என ஒரு வகையான வெளி வாசல் வேலியில் அமைக்கப்பட்ட முறை ஒன்று இருந்தது. இது ஒரு மறைந்து போகும் பாரம்பரிய அமைப்பு முறையாகும். நடை பயணமாக வரும் வழிப்போக்கர்களுக்குச் சங்கடங்களை தீர்க்கும் முகமாக அவை அமைக்கப்பட்டதால் அவை ...

மேலும் வாசிக்க→

கிட்டிப்புள்

கிட்டிப்புள் விளையாட்டு பற்றி விக்கி பீடியாவில் பின்வருமாறு குறிப்பு உள்ளது. கிட்டியும் புள்ளும் விளையாட்டே இன்றைய கிறிக்கற் விளையாட்டின் மூலவேர் என ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. ''கிட்டிப்புள்" சிறுவர்கள் ஆடும் ஒரு விளையாட்டு. கிட்டிப்புள், கிட்டிக்கோல் ஆகியவை இந்த விளையாட்டுக்குப் பயன்படும் கருவிகள். கிட்டிப்புள் சுமார் மூன்றுவிரல் பருமனில் 20 சென்டிமீட்டர் நீளம் கொண்டது. கீந்துகுழி ஆட்டத்துக்கு அதன் இரு முனைகளும் ...

மேலும் வாசிக்க→